Om Nordenambassadörer

Projektet är för närvarande vilande.

Nordenambassadörer är ett initiativ av Nordjobb, Föreningen Nordens Ungdomsförbund, Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde och Ungdomens Nordiska Råd.

En Nordenambassadör är ett ansikte utåt för norden och informerar och inspirerar andra i sin närhet om nordiskt samarbete. Till exempel håller Nordenambassadören presentationer på skolor, deltar i mässor, ordnar inspirationskvällar och liknande. Som Nordenambassadör får du många nya erfarenheter som Du kommer ha nytta av i ditt framtida arbetsliv och Du får även ett brett nätverk av andra unga från hela Norden. Du får fördjupa dig i nordiska frågor och tillsammans fundera på hur det nordiska samarbetet kan förstärkas.

Nordenambassadörer är ett projekt riktat till personer mellan 18–29 år som är bosatt i ett nordiskt land och har ett intresse av nordiska frågor.

Varför Nordenambassadörer?

Kunskap om de andra nordiska länderna och det dagliga samarbetet som görs mellan länderna är för många Nordbor inte en självklarhet. Nordenambassadörens roll är därför mycket viktig eftersom man hjälper till att sprida information och kunskap och inspirerar andra till att se de fördelar som finns med ett tätare Nordiskt samarbete. Det behövs fler nordister för att sprida information men också för att skapa nya nordiska nätverk och nå ut till nya målgrupper.

Utbildningen 2016

Den 04-06.11.2016 ordnades den första Nordenambassadörutbildningen i Danmark på Schæffergården. 38 deltagare från alla de Nordiska länderna samlades för att tillsammans fundera på bland annat det nordiska samarbete, nordisk identitet och utbyta erfarenheter med varandra.